Välkommen till knutpunkten för svensk medborgarforskning!
Här kan alla som vill lära sig mer om medborgarforskning (citizen science), söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter.

Här kan du ta del av svenska projekt, för internationella projekt besök eu-citizen.science/projects!

Algforskarsommar

Algforskarsommar

Algforskarsommar har två huvudsyften: Att öka kunskapen om alger och hur algbältet fungerar samt att lägga grund för ny forskning. Deltagarna i Algforskarsommar bidrar genom fotografier och rapporter.

Läs mer

The plastic experiment – Plastexperimentet

The plastic experiment – Plastexperimentet

Hur mycket plast finns det i den Svenska naturen? Vilket typ av plast är det och hur varierar det mellan olika platser och naturtyper? Det är några av de frågor vi vill besvara.

Läs mer

Koster Seafloor Observatory

Koster Seafloor Observatory

Ett syfte är att göra marin biologisk mångfald (habitat och arter), som inte kan besökas på annat sätt, tillgänglig för allmänheten för undervisning och utforskning. Ett annat mål är att träna maskininlärningsalgoritmer med hjälp av medborgare.

Läs mer

Detektiva avdelningen

Detektiva avdelningen

Detektiva avdelningen är en forsknings- och utvecklingssatsning vid Riksarkivet i samarbete med GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Satsningen tillämpar artificiell intelligens och medborgarforskning för att transkribera handskrivna arkivmaterial. Materialet utgörs av polisrapporter och telegramböcker från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 1865–1903 som förvaras av Riksarkivet i Göteborg och omfattar cirka 25 000 handskrivna sidor.

Läs mer

Naturens kalender

Naturens kalender

Insamlade observationer används i första hand till studier av effekterna av ett förändrat klimat.

Läs mer

Utopian Stories

Utopian Stories

Utopian Stories är ett stort medborgarforskningsprojekt där skolklasser på gymnasiet bjuds in till samarbete med forskare för att undersöka vilka förändringar vi är beredda att göra för en hållbar framtid.

Läs mer

Svinnkollen (The Food Waste Experiment)

Svinnkollen (The Food Waste Experiment)

Målet var att undersöka om det är möjligt att räkna ut matsvinnet i skolan och dess klimatpåverkan med hjälp av artificiell intelligens i en mobilapp. Att undersöka huruvida mer – och bättre – information och återkoppling kan resultera i mer klimatvänliga matval och mindre matsvinn – både för enskilda elever, och för klassen som grupp.

Läs mer

The Star-Spotting Experiment (Stjärnförsöket)

The Star-Spotting Experiment (Stjärnförsöket)

Målet är att mäta och kartlägga ljusföroreningar på lokal nivå, med hjälp av en ny och lättanvänd metod och en smartphone-app.

 

Läs mer

The Notice Board - Anslagstavlan

The Notice Board - Anslagstavlan

Målet med projektet var att studera vad det är för innehåll som läggs upp på analoga anslagstavlor runt om i Sverige.

Läs mer

The Tea Bag Experiment - Tepåseförsöket

The Tea Bag Experiment - Tepåseförsöket

Genom att undersöka hur teblad bryts ner i olika delar av världen siktar forskarna på att skapa ett världsomfattande ”Global Tea Bag Index” som ett mått på jordens nerbrytningsförmåga i olika delar av världen. 

Elever som deltog i experimentet fick upptäcka att det finns levande mikroorganismer i jorden, att graden av mikroorganismernas aktivitet beror på miljöfaktorer och att vi människor påverkar klimatet genom våra aktiviteter. Genom att delta i ett riktigt forskningsprojekt bidrog eleverna till utvecklingen av ny kunskap och fick en större förståelse för hur forskning går till.

Läs mer

The Vegetable Experiment - Grönsaksförsöket

The Vegetable Experiment - Grönsaksförsöket

Forskarna var nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. De ville också ta reda på om intaget av grönsaker påverkas av hur de serveras i skolrestaurangen. Genom massexperimentet fick eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lärde de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen.

Läs mer

The Autumn Experiment – Höstförsöket

The Autumn Experiment – Höstförsöket

Hur vet träden att det är höst? Hur påverkas de svenska lövträdens höstutveckling av klimatförändringen? Finns det skillnader i höstlövsutvecklingen mellan olika träd och på olika platser i Sverige, och går det att studera hösten med hjälp av satellitbilder? Dessa frågor skulle massexperimentet Höstförsöket hjälpa forskarna att svara på.

Läs mer

The Risk Picture – Riskbilden

The Risk Picture – Riskbilden

Experimentet syftar till att undersöka hur barn och ungdomar själva definierar risker i vardagen.

Läs mer

The Best-Before-Date Experiment (Bäst före-försöket)

The Best-Before-Date Experiment (Bäst före-försöket)

Totalt undersökte 1 812 elever temperaturen i sina kylskåp hemma och inventerade bäst före-/sista förbrukningsdatum på de livsmedel som förvarades där. Försöket syftade till att eleverna skulle lära sig mer om vilken temperatur det är i olika delar av kylskåpet, ta reda på vilket utgångsdatum livsmedlen hade och bedöma huruvida de var tjänliga. Forskarna kunde genom att analysera resultaten från elevernas försök dra slutsatser om kylskåpsförvaring i svenska hem.

Läs mer

The Acoustic Experiment – Akustikförsöket

The Acoustic Experiment – Akustikförsöket

Försöket syftade till att kartlägga samband mellan elevernas talförståelse och klassrummets akustik.

Läs mer

The Ladybird Experiment - Nyckelpigeförsöket

The Ladybird Experiment - Nyckelpigeförsöket

Ett problem är att det ofta är svårt att skilja olika arter åt, om man inte är expert. Och det finns alltför få experter för att de ska kunna klara av den uppgiften. Om det fanns en app som automatiskt identifierade olika arter så skulle många fler kunna hjälpa till, och vi skulle få mer kunskap om hur vi kan skydda jordens växter och djur.

Läs mer

The News Evaluator – Nyhetsvärderaren

The News Evaluator – Nyhetsvärderaren

I Nyhetsvärderaren samarbetade forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.
Läs mer

Lägg till ett projekt

Är du involverad i ett medborgarforskningsprojekt som ännu inte syns på denna sida? Lägg till det så att fler kan upptäcka ert arbete!

För att lägga till ett projekt på medborgarforskning.se behöver du registrera dig som användare på vår europeiska systersida EU-citizen.science. Väl inloggad klickar du på “New Submission” / ”Lägg till” och fyller i  projektformuläret. Se till att projektet registreras som svenskt, samt att du fyller i en svensk och en engelsk beskrivning.

När projektet sparats och granskats dyker det automatiskt upp på denna sida.

Forum

Vill du diskutera medborgarforskning med andra engagerade? På vår europeiska systersida EU-citizen.science finns ett forum speciellt tillägnat svensk medborgarforskning. Registrera dig och starta en tråd idag!