Resurser

Här har vi samlat länkar till rapporter, filmklipp och andra resurser om medborgarforskning.

Denna rapport från 2018 behandlar medborgarforskning som en central aspekt av diskussionerna om vetenskapens demokratisering. Rapporten ventilerar förväntningar, det allmänna förtroendet för vetenskap och de ökade krav på demokratisering av den vetenskapliga processen som hörs från politisk nivå i samband med sådana initiativ. De begynnande etiska diskussionerna kring medborgarforskning tas också upp.

Allt oftare inbjuds allmänheten att vara med i forskningsprojekt. Medborgarforskning handlar om att frivilliga hjälper forskare, t.ex.genom att samla in eller analysera data. Vilka är drivkrafterna, fördelarna och utmaningarna med det? Och gör medverkan av vanligt folk forskningen mer demokratisk?

Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Här kan man se programmet “Medborgarforskning – forskning för alla” och sedan ett samtal med de medverkande forskarna! EN del av VA i Almedalen 2021.

Medverkande: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA Lotta Waesterberg Tomasson, kommunikationsstrateg, Vetenskap & Allmänhet, VA Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet Johan Nilsson, miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken Hannes Ebner, ordförande i ideella föreningen Luftdata.

Medborgarforskning

Vetenskapen har genomgått stora förändringar med ökade möjligheter till insamling av data, flera olika digitala teknologier för visualisering och automatiserade metoder att analysera stora mängder av data. Därför är det idag svårt att överblicka vad detta kan innebära när det gäller vetenskapliga möjligheter och framsteg. Det står dock klart för de flesta att det krävs stora resurser som vetenskapen på egen hand får allt svårare att tillhandahålla. En lösning är att möjliggöra för frivilliga och obetalda – icke-forskare att delta i forskningsprocessen, så kallad medborgarforskning (citizen science).

Intervju med Dick Kasperowski av Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan 2018.

Värt att veta – Citizen Science

René Van Der Wal och Tim Hofmeester, SLU pratar medborgarforskning på Lunchseminarium  2019.

Vetenskap med och för samhället - Citizen Science

Föreläsning på Vinnova 2017 av forskaren Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet.

Från samverkan till medverkan – Citizen Science

Citizen science – medborgarforskning – är ett fenomen på frammarsch. I allt fler policydokument och forskningsartiklar dyker ordet upp, och i slutet av september höll Vita Huset en webbsändning om citizen science och crowdsourcing. Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen 2015 ville ge en introduktion till begreppet och visa bredden på citizen science-projekt som pågår i Sverige och runtom i världen.

ECSAs Tio principer för medborgarforskning

Punkterna i dokumentet nedan togs fram av arbetsgruppen ”Sharing best practice and building capacity” inom den europeiska föreningen för medborgarforskning (European Citizen Science Association, ECSA), under ledning av Londons naturhistoriska museum och med bidrag från många av föreningens medlemmar. Syftet med punkterna är att lyfta fram några av de nyckelbegrepp som föreningen anser utgör grunden för ett bra utövande av medborgarforskning. Ladda ner pdf på svenska nedan.

Medborgarforskningens olika former

Forskaren Niclas Hagen vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs Universitet ger ett föredrag som ger en överblick över medborgarforskningens olika former och dess relation till samverkan, forskningskommunikation och forskningspolitiska initiativ 2021.

Sea and Society Talk 2020: Dick Kasperowski, Senior lecturer, Theory of Science, University of Gothenburg, discuss how Citizen Science can be a way to create trust, reduce societal polarization and mobilize around societal challenges.

Medborgarforskning – så kan fler bli delaktiga

Vilka är vinsterna med medborgarforskning som samverkan och hur skapar man kontakt mellan forskare och frivilliga? Är medborgarforskning den ultimata formen av forskningskommunikation? Möt Lotta W Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, som samtalar med Martin Bergman och Fredrik Brounéus, utredare och projektledare på Vetenskap & Allmänhet om hur de jobbar med medborgarforskning samt ger tips och råd. En FFF pop up från 2021.

Session om medborgarforskning med Björn Källström, forskare, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium och Teresa Cerratto-Pargman, universitetslektor, Stockholms universitet. Moderator Gustav Bohlin, utredare, Vetenskap & Allmänhet från Forum för Forskningskommunikation 2021.

Medborgarforskning och aktivism

Forskaren Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet föreläser om medborgarforskning och aktivism.

Citizen science – hur kan allmänheten bidra till forskning?

Allt fler forskare involverar allmänheten för att samla in data eller klassificera objekt. Med teknikens hjälp kan projekten spridas över flera år och flera länder. Lär dig mer om den snabbt växande rörelsen medborgarforskning med erfarenheter från svenska exempel.

Medverkande: Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori Göteborgs universitet, forskar om medborgarforskning.

Björn Källström, marinbiolog och akvariechef Sjöfartsmuseet Akvariet.

Anna Maria Wremp, kommunikatör och projektsekreterare för Svenska LifeWatch, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Från Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg, april 2016