Välkommen till knutpunkten för svensk medborgarforskning!
Här kan alla som vill lära sig mer om medborgarforskning (citizen science), söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter.

Luftdata för förbättrad luftmiljö i Sverige

Luftdata för förbättrad luftmiljön i Sverige.

Genom Luftdata.se kan alla vara med och mäta luftkvaliteten i sin närmiljö. Deltagarna bygger egna mätstationer och registrerar dessa i Luftdata.se:s nätverk. Mätresultaten är öppet tillgängliga för alla. Här berättar initiativtagaren Hannes Ebner mer om projektet. 

Vad handlar Luftdata.se om? 

Luftdata.se är ett medborgarforskningsinitiativ för att mäta luftpartiklar (PM2.5 och PM10) med enkel hårdvara. Partikelsensorerna kan komma att utökas med andra sensorer för att mäta till exempel kväveoxider.

Vilka står bakom projektet?

Luftdata.se bygger på tyska initiativet Luftdaten.info som har sina rötter på OK Lab Stuttgart. Det är den ideella föreningen Luftdata som står för den svenska anpassningen, workshops, samarbete med intresserade svenska organisationer och privatpersoner, med mera. Luftdata.se använder det tyska systerprojektets infrastruktur för datainsamling och vi använder samma hårdvaruplattform.

Vilka är “medborgarna” som deltar i Luftdata.se? Varför deltar de?

Det kan vara vem som helst som är nyfiken på vår luft. Anledningar för att delta kan vara att man bor nära en vältrafikerad väg eller ett stort byggprojekt, att man själv eller någon närstående har en sjukdom som gör att man är känsligare mot partiklar i luften, eller så är man helt enkelt nyfiken och tycker att det är kul att bygga nåt som andra möjligtvis också har nytta av.

Hur gör ni för att rekrytera deltagare? Hur kommunicerar ni med deltagarna i projektet?

I Facebook-gruppen “Luftbubblan” diskuteras allt möjligt om luften och mycket handlar även om luftdata.se och våra mätstationer. Deltagare hittar till oss genom workshops som vi (eller andra) anordnar, eller för att de har hittat webbsidan luftdata.se med våra bygginstruktioner. Målsättningen med instruktionerna är att de ska vara så pass enkla att följa att man egentligen inte ska behöva delta på en workshop, men det är visst lite roligare att bygga tillsammans med andra.

Luftdata via Sensor.Community, ett bidragsdrivet globalt sensornätverk som skapar öppna miljödata. Foto: https://maps.sensor.community/#4/60.81/10.77, 202211117

Vem använder den insamlade datan? Vem får använda den insamlade datan? (Vem vill ni ska använda datan?)

Våra data publiceras under en öppen licens (Database Contents License v1.0) och man behöver inte registrera sig hos oss för att kunna använda mätresultaten, därför har vi ganska dålig koll på vem som använder insamlade data.

Det skulle vara roligt om myndigheter skulle använda våra data som ett komplement till deras “officiella” och kvalitetssäkrade mätningar.

Hur arbetar ni för att den insamlade datan ska få så hög kvalitet som möjligt?

Vi eftersträvar samarbeten med myndigheterna för att kunna dra bättre slutsatser kring vilka situationer eller förhållanden som leder till sämre mätresultat.

Hur står sig Luftdata.se:s mätare i jämförelse med “proffsutrustning”?

Vi har sett att hög luftfuktighet påverkar mätresultaten negativt, det vill säga att de uppmätta partikelhalterna i luften ser ut att vara högre än de faktiskt är. Vi har skrivit lite om noggrannheten här: https://luftdata.se/faq/matnoggrannhet-sds011

Vad tycker forskare på området om era data?

De forskare som vi har träffat hittills tyckte att det var ett intressant och viktigt initiativ som kompletterar de befintliga mätningar från myndighetssidan. Det finns även forskare som befattar sig med medborgarforskning inom andra områden och som tycker att det är roligt att följa vårt arbete, för att få bättre förståelse kring hur dynamiken i sådana här medborgarforskningsinitiativ fungerar.

Luftdata.se - bygga ihop sensorn. Foto: https://youtu.be/yzhd6lCKG9E, 20211117

Hur gör man för att delta i Luftdata.se?

Man går in på https://luftdata.se/bygg/, och följer instruktionerna för beställa delar för att bygga en egen mätstation. När den är uppe och mäter så meddelar man oss och inom kort dyker mätstationen upp även på den officiella kartan på https://maps.luftdaten.info.

Hur länge kommer Luftdata.se att hålla på?

Vi har inget slutdatum. Tanken är ju att detta ska vara ett väldigt långsiktigt initiativ med en oberoende ideell förening som bärare.

Har det funnits några etiska utmaningar, och hur har ni i så fall tagit er an dessa? (t.ex. hur hanterar ni deltagares personuppgifter?)

Än så länge har vi inte haft några etiska utmaningar. Eventuellt känslig information (t.ex. adresser) hanteras varsamt, exempelvis går det inte att se var exakt (i vilket hus/vilken lägenhet) en mätstation befinner sig. Koordinaterna rundas av till några hundra meters radie.

Om ni skulle starta om Luftdata.se på nytt, vad skulle ni göra annorlunda då?

Fokusera på att automatisera processerna från början, så långt det går. Till exempel så är hanteringen av registreringar av nyuppsatta mätstationer ganska tidskrävande (ett användarvänligt webbgränssnitt är på gång, men inte färdigt än).

Har ni några tips till andra som vill dra igång ett medborgarforskningsprojekt av det här slaget?

Satsa på bra och användarvänlig dokumentation och ett smidigt sätt att kommunicera för alla deltagare. Resten ordnar sig på ett eller annat sätt. 🙂

Luftdata.se

Hannes Ebner, ordförande i ideella föreningen Luftdata. Foto: https://youtu.be/SgXGEVx1Pp0 /VA

Luftdata för förbättrad luftmiljön i Sverige.

Genom Luftdata.se kan alla vara med och mäta luftkvaliteten i sin närmiljö. Deltagarna bygger egna mätstationer och registrerar dessa i Luftdata.se:s nätverk. Mätresultaten är öppet tillgängliga för alla. Här berättar initiativtagaren Hannes Ebner mer om projektet. 

Vad handlar Luftdata.se om? 

Luftdata.se är ett medborgarforskningsinitiativ för att mäta luftpartiklar (PM2.5 och PM10) med enkel hårdvara. Partikelsensorerna kan komma att utökas med andra sensorer för att mäta till exempel kväveoxider.

Vilka står bakom projektet?

Luftdata.se bygger på tyska initiativet Luftdaten.info som har sina rötter på OK Lab Stuttgart. Det är den ideella föreningen Luftdata som står för den svenska anpassningen, workshops, samarbete med intresserade svenska organisationer och privatpersoner, med mera. Luftdata.se använder det tyska systerprojektets infrastruktur för datainsamling och vi använder samma hårdvaruplattform.

Vilka är “medborgarna” som deltar i Luftdata.se? Varför deltar de?

Det kan vara vem som helst som är nyfiken på vår luft. Anledningar för att delta kan vara att man bor nära en vältrafikerad väg eller ett stort byggprojekt, att man själv eller någon närstående har en sjukdom som gör att man är känsligare mot partiklar i luften, eller så är man helt enkelt nyfiken och tycker att det är kul att bygga nåt som andra möjligtvis också har nytta av.

Hur gör ni för att rekrytera deltagare? Hur kommunicerar ni med deltagarna i projektet?

I Facebook-gruppen “Luftbubblan” diskuteras allt möjligt om luften och mycket handlar även om luftdata.se och våra mätstationer. Deltagare hittar till oss genom workshops som vi (eller andra) anordnar, eller för att de har hittat webbsidan luftdata.se med våra bygginstruktioner. Målsättningen med instruktionerna är att de ska vara så pass enkla att följa att man egentligen inte ska behöva delta på en workshop, men det är visst lite roligare att bygga tillsammans med andra.

Luftdata via Sensor.Community, ett bidragsdrivet globalt sensornätverk som skapar öppna miljödata. Foto: https://maps.sensor.community/#4/60.81/10.77, 202211117

Vem använder den insamlade datan? Vem får använda den insamlade datan? (Vem vill ni ska använda datan?)

Våra data publiceras under en öppen licens (Database Contents License v1.0) och man behöver inte registrera sig hos oss för att kunna använda mätresultaten, därför har vi ganska dålig koll på vem som använder insamlade data.

Det skulle vara roligt om myndigheter skulle använda våra data som ett komplement till deras “officiella” och kvalitetssäkrade mätningar.

Hur arbetar ni för att den insamlade datan ska få så hög kvalitet som möjligt?

Vi eftersträvar samarbeten med myndigheterna för att kunna dra bättre slutsatser kring vilka situationer eller förhållanden som leder till sämre mätresultat.

Hur står sig Luftdata.se:s mätare i jämförelse med “proffsutrustning”?

Vi har sett att hög luftfuktighet påverkar mätresultaten negativt, det vill säga att de uppmätta partikelhalterna i luften ser ut att vara högre än de faktiskt är. Vi har skrivit lite om noggrannheten här: https://luftdata.se/faq/matnoggrannhet-sds011

Vad tycker forskare på området om era data?

De forskare som vi har träffat hittills tyckte att det var ett intressant och viktigt initiativ som kompletterar de befintliga mätningar från myndighetssidan. Det finns även forskare som befattar sig med medborgarforskning inom andra områden och som tycker att det är roligt att följa vårt arbete, för att få bättre förståelse kring hur dynamiken i sådana här medborgarforskningsinitiativ fungerar.

Luftdata.se - bygga ihop sensorn. Foto: https://youtu.be/yzhd6lCKG9E, 20211117

Hur gör man för att delta i Luftdata.se?

Man går in på https://luftdata.se/bygg/, och följer instruktionerna för beställa delar för att bygga en egen mätstation. När den är uppe och mäter så meddelar man oss och inom kort dyker mätstationen upp även på den officiella kartan på https://maps.luftdaten.info.

Hur länge kommer Luftdata.se att hålla på?

Vi har inget slutdatum. Tanken är ju att detta ska vara ett väldigt långsiktigt initiativ med en oberoende ideell förening som bärare.

Har det funnits några etiska utmaningar, och hur har ni i så fall tagit er an dessa? (t.ex. hur hanterar ni deltagares personuppgifter?)

Än så länge har vi inte haft några etiska utmaningar. Eventuellt känslig information (t.ex. adresser) hanteras varsamt, exempelvis går det inte att se var exakt (i vilket hus/vilken lägenhet) en mätstation befinner sig. Koordinaterna rundas av till några hundra meters radie.

Om ni skulle starta om Luftdata.se på nytt, vad skulle ni göra annorlunda då?

Fokusera på att automatisera processerna från början, så långt det går. Till exempel så är hanteringen av registreringar av nyuppsatta mätstationer ganska tidskrävande (ett användarvänligt webbgränssnitt är på gång, men inte färdigt än).

Har ni några tips till andra som vill dra igång ett medborgarforskningsprojekt av det här slaget?

Satsa på bra och användarvänlig dokumentation och ett smidigt sätt att kommunicera för alla deltagare. Resten ordnar sig på ett eller annat sätt. 🙂

Luftdata.se

Hannes Ebner, ordförande i ideella föreningen Luftdata. Foto: https://youtu.be/SgXGEVx1Pp0 /VA

Fler exempel

Anslagstavlan

Hur används den svenska anslagstavlan i dagens digitala samhälle? Det här är en fråga som undersöktes i stor skala i projektet Anslagstavlan hösten 2016. Här

Läs mer »

Artportalen

Artportalen– biologisk mångfald för alla Med sina närmare 87 miljoner observationer är Artportalen en av världens största portaler för medborgarforskning. Hit kan alla rapportera om

Läs mer »

Forum

Vill du diskutera medborgarforskning med andra engagerade? På vår europeiska systersida EU-citizen.science finns ett forum speciellt tillägnat svensk medborgarforskning. Registrera dig och starta en tråd idag!

Lägg till ett projekt

Är du involverad i ett medborgarforskningsprojekt som ännu inte syns på denna sida? Lägg till det så att fler kan upptäcka ert arbete!

För att lägga till ett projekt på medborgarforskning.se behöver du registrera dig som användare på vår europeiska systersida EU-citizen.science. Väl inloggad klickar du på “New Submission” / ”Lägg till” och fyller i  projektformuläret. Se till att projektet registreras som svenskt, samt att du fyller i en svensk och en engelsk beskrivning.

När projektet sparats och granskats dyker det automatiskt upp på denna sida.