Tim Hofmeester – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Tim Hofmeester är postdoctor vid instutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och jobbar med viltkameror i flera projekter. [caption id="attachment_1560" align="alignright" width="540"] Tim Hofmeester[/caption] I sin forskning använder Tim många olika verktyg, där det viktigaste är viltkameror. Med hjälp av kamerorna vill han försöka koppla ihop förekomsten av vilda djur … Read More

Niclas Hagen – portalutveckling och etik

By adminprojektmedarbetare

  Niclas Hagen är forskare i vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. [caption id="attachment_801" align="alignright" width="520"] Niclas Hagen Foto: Johan Wingborg /Göteborgs universitet[/caption] Mellan 2014–2018 har han varit verksam som forskare i projektet Taking science to the crowd: Researchers, programmers and volunteer contributors transforming science online som finansieras av Marianne … Read More

Mikaela Asplund – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Mikaela Asplund (fil.mag. informatik) är verksamhetsutvecklare inom miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). [caption id="attachment_838" align="alignright" width="520"] Mikaela Asplund[/caption] De senaste åren har hon fokuserat på att stödja miljöanalysverksamheter i frågor om data- och metadatahantering inom miljö- och klimatområdet. Tillgängliggörande av välbeskrivna data är en viktig och central aspekt inom verksamhetsområdet. Hon ingår också i … Read More

Dick Kasperowski – projektledare och ansvarig etik

By adminprojektmedarbetare

  Dick Kasperowski är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Hans forskning utgår från samtida perspektiv inom vetenskaps- och teknikstudier (STS) och inkluderar medborgarforskning (citizen science), forskningspolitik, öppen vetenskap/data och breddat deltagande och samverkan inom natur- och humanvetenskap med aktörer utanför universitet och institutionaliserad forskning. [caption id="attachment_798" align="alignright" width="520"] Dick Kasperowski Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet[/caption] … Read More