Frauke Rohden – etik

By adminprojektmedarbetare

  Frauke Rohden är biträdande forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet. Hon har en bakgrund i tillämpad informationsteknologi. Hennes forskningsintresse fokuserar på hur digitala medier kan möjliggöra stora medborgarforskningsprojekt och hur de påverkar relationerna mellan olika grupper och deltagare.   I sin masteruppsats undersökte hon hur moderatorer agerar på diskussionsplattformer knutna till stora medborgarforskningsprojekt.

Gabrielle Beans Picón – teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Gabrielle är molekylärekologen som blev forskningskommunikatör. Hon har spanska och amerikanska rötter, och har universitetsexamina från Spanien, Wales och Nya Zeeland. Hennes avhandling handlade om genetik i populationer av förhistoriska och nutida Adélie-pingviner. Som nydisputerad bestämde hon sig för att fokusera på hur vetenskap kan förmedlas till omvärlden. Hon har under flera år arbetat … Read More

Mari Jönsson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Mari Jönsson är docent i biologi och forskare vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet). [caption id="attachment_1269" align="alignright" width="520"] Mari Jönsson Foto: Johan Samuelsson/ArtDatabanken SLU[/caption] Hon bedriver, bland annat, medborgarforskning som handlar om hur Artportalens data kan användas för att förstå arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden. Medborgarnas data har en stor potential för … Read More

Johanna Wallin – juridik

By adminprojektmedarbetare

  Johanna Wallin är förvaltningsjurist vid Göteborgs universitet. [caption id="attachment_1578" align="alignright" width="520"] Johanna Wallin Foto: Göteborgs universitet[/caption] I sin roll som förvaltningsjurist vid universitets forsknings- och innovationskontor bistår hon universitets medarbetare i juridiska frågor, med särskild inriktning på området dataskydd och personuppgiftsbehandling. Hon är med i universitetets dataskyddsgrupp som är en organisation som tillsammans med … Read More

Fredrik Brounéus – ansvarig kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment, bland andra Nyhetsvärderaren 2017 och Tepåseförsöket 2015. [caption id="attachment_821" align="alignright" width="520"] Fredrik Brounéus Foto: Gustaf Wasterberg[/caption] Som utredare deltar han i VAs studier och återkommande opinionsundersökningar av allmänhetens syn på forskning och vetenskap. För VA … Read More

Lotta Tomasson – kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Lotta Tomasson är kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA och har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment. [caption id="attachment_885" align="alignright" width="520"] Lotta Tomasson Foto: Gustaf Waesterberg[/caption] Hon var med och utvecklade ForskarFredags massexperiment i Sverige efter det första nordiska samarbetet 2009 om Klassrumsmiljön. Hon var projektledare för bland annat Akustikförsöket 2010, Bäst före-försöket … Read More

Christopher Kullenberg – ansvarig portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Christopher Kullenberg (fil.dr) är forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. [caption id="attachment_896" align="alignright" width="520"] Christopher Kullenberg[/caption] De senaste åren har hans forskning främst fokuserat på medborgarforskning i projektet Taking Science to the Crowd. Hans primära forskningsintresse består av att förstå hur medborgarforskningen växer fram och skapar både nya former för vetenskapligt arbete, samtidigt som … Read More

Keith Larson – ansvarig teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Keith Larson (fil.dr) är evolutionär ekolog med närmare 30 års erfarenhet av forskning och fältarbete världen över. [caption id="attachment_920" align="alignright" width="520"] Keith Larson Foto: Ingrid Söderbergh/Umeå universitet[/caption] Han är projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet, och ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station. Här ingår att samordna undervisning … Read More

Stephen Coulson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Stephen Coulson är systemsanvarig för Artportalen vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet). [caption id="attachment_928" align="alignright" width="520"] Stephen Coulson Foto: Johan Samuelsson/SLU[/caption] Innan dess har Stephen Coulson varit, bland annat, forskare med fokus på ryggradslösa djur (biodiversitet och ekologi) i Arktiska regioner. Stephen Coulsons intresse inom medborgarforskning är att öka antalet deltagare i de medborgarforskningsprojekt som … Read More

Jonathan Brier – portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Jonathan Brier är doktorand vid College of Information Studies vid University of Maryland, USA.   [caption id="attachment_915" align="alignright" width="520"] Jonathan Brier[/caption] Hans handledare är forskarna Brian Butler och Susan Winter. I sin forskning använder Jonathan Brier blandade metoder för att studera utvärdering, utveckling och evolution av cyber-infrastruktur och online-samhällen. För tillfället fokuserar han på utvärdering … Read More