Frauke Rohden är biträdande forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet.

Hon har en bakgrund i tillämpad informationsteknologi. Hennes forskningsintresse fokuserar på hur digitala medier kan möjliggöra stora medborgarforskningsprojekt och hur de påverkar relationerna mellan olika grupper och deltagare.

 

I sin masteruppsats undersökte hon hur moderatorer agerar på diskussionsplattformer knutna till stora medborgarforskningsprojekt.