Kjell Bolmgren är fil.dr i växtekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Kjell Bolmgren Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU

Kjell Bolmgrens forskning tog en helt ny riktning när han insåg hur stor svenskars kärlek till vårtecken och de fyra årstiderna är. Som doktorand hade han försökt förstå samspelet mellan pollinerande insekter, fröspridande fåglar och de växter de samspelade med – och hur viktig tajming var i dessa samspel. Gunnar Johansson, lantbrukare från Uppland och tillika världsrekordhållare i vårtecken-observationer, fick honom dock att förstå att fler var intresserade av naturens kalender. Denna insikt fick honom att bredda sin forskning och inkludera mer praktiska aspekter av klimatförändringens effekt på växtsäsongen.

Snart fick han i uppdrag att utveckla samarbeten i form av medborgarforskning – allt från stora massexperiment med skolelever till uppföljning av de svenska miljömålen och internationella, gränsöverskridande projekt (t.ex. www.naturenskalender.se och www.pep725.eu). Nu försöker han förstå hur fenologiska förändringar påverkar ekosystemtjänster, oss människor och den biologiska mångfalden, och använda förändringen av vårtecken och hösttecken till att kommunicera vidden av klimatförändringens effekter.

KONTAKT:

kjell.bolmgren@slu.se
018-67 12 61